รูปากหลอด

Published by Premier on August 9th, 2011 - in งานอื่นๆ

ขนาดของรูปากหลอด มีให้เลือกตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ลูกค้ากำหนด หรือออกแบบใหม่ตามความต้องการ

 

 

เทคนิคการล้างสกรูเครื่องฉีดพลาสติก ก่อนการผลิตหรือเปลี่ยนวัสดุ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

© Premier Plus Co., Ltd.
Powered by iSME Thai สนับสนุนโดย ThaiSEM & Multitask